Acupunctuur bij dieren

Acupunctuur is inmiddels wel bekend als geneesmethode bij mensen. Dat acupunctuur ook bij (huis)dieren wordt gebruikt is helaas nog steeds minder bekend. Acupunctuur en het gebruik van Chinese kruiden zijn onderdeel van de TCM (Traditional Chinese Medicine), in de diergeneeskunde genoemd: TCVM: Traditional Chinese Veterinary Medicine.

TCVM is een geneeswijze die al duizenden jaren wordt toegepast voor het behandelen van huisdieren in China.
De Traditionele Chinese Geneeskunde is gebaseerd op het stromen van de levensenergie Qi, die door het lichaam circuleert in speciale kanalen (meridianen). Als de energie geblokkeerd is, kan de energie via speciale punten op die meridianen beïnvloed worden.

Westen & China

Tegenwoordig is er wel enig verschil in de praktijk zoals die nu in het Westen wordt gebruikt vergeleken met de methode in het oude China.

De meeste acupunctuurpunten die tegenwoordig worden gebruikt in de diergeneeskunde zijn afgeleid van de punten en het meridiaanverloop zoals we die bij mensen kennen.

Daarnaast zijn er nog specifieke punten die alleen bij dieren aangetroffen worden. (Om een voorbeeld te noemen: mensen hebben geen staart, terwijl op de staart bij dieren belangrijke punten aanwezig zijn).

Qi - tsjie is het hart van Chinese GeneeskundeIn het oude China werd acupunctuur vooral gebruikt voor dieren die belangrijk waren in de veehouderij, zoals runderen, paarden en varkens. Tegenwoordig wordt acupunctuur ook toegepast bij gezelschapsdieren zoals hond en kat, maar ook bij knaagdieren en vogels. De kennis van acupunctuur voor deze diersoorten is dus veel recenter.

De Westerse en Chinese geneeskunde hebben een verschil in benadering van ziekte. De Westerse geneeskunde gaat vooral uit van het opsporen van de oorzaak van een ziekte, zoals een virus of bacterie, of bijvoorbeeld een stofwisselingsprobleem, waarna wordt geprobeerd die oorzaak uit te schakelen. Daartoe kunnen medicijnen worden ingezet, zoals antibiotica of ontstekingsremmers, etc., of er kan bijvoorbeeld een chirurgisch ingrijpen nodig zijn om tot herstel te komen.

De  TCM/TCVM ziet ziekte meer als het uit balans zijn van de energie in het lichaam. Het lichaam wordt gezien als een energetische structuur, waarin een verstoorde energiestroom er voor zorgt dat het lichaam ziek wordt. Door bepaalde ziekmakende patronen te herkennen in de zieke, waarbij zowel het lichaam, de emotionele en mentale toestand van de zieke, als de omgeving worden betrokken, kan de energiestroom weer hersteld worden en is het lichaam daarna in staat zich zelf te genezen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van acupunctuur, kruiden of nog andere specifieke methoden om de energiebalans te herstellen.

Yin en Yang

De Chinese geneeskunde gaat uit van de Yin en Yang theorie: Yin en Yang zijn elkaars tegenovergestelde, maar ze vullen elkaar ook aan en zijn onderling afhankelijk van elkaar. Geen kan bestaan zonder de ander, want samen vormen ze een geheel.

De filosofie achter de Chinese Geneeskunde is veelomvattend. Het gaat te ver om op deze site daar diep op in te gaan. Als u meer wilt weten over de achtergronden van de Traditionele Chinese Geneeskunde verwijs ik u naar de vele sites die hiervoor beschikbaar zijn.

Zowel de Westerse als de Chinese geneeskunde hebben hun eigen sterke kanten en zwakkere kanten. Ze kunnen elkaar prima aanvullen. Een acute heftige longontsteking kan het beste met antibiotica worden behandeld, maar als een longaandoening chronisch is, heeft  acupunctuur prachtige mogelijkheden om de verschijnselen te verlichten en de conditie te versterken.